Nethindesygdomme

Diabetes og øjne:

Har du diabetes og vil passe på dine øjne?  Diabetes påvirker hele kroppen – også øjnene. Det bedste du kan gøre for at undgå, at diabetes påvirker dine øjne er, at sørge for et velreguleret blodsukker og velbehandlet blodtryk. Det er dig selv og din egen læge, der planlægger behandlingen.

Et højt blodsukker påvirker linsen i øjet, og kan medføre nedsat syn pga. udvikling af grå stær. Grå stær opdager man ved at synet bliver gradvist dårligere, og behandlingen er operation.

Diabetisk nethindesygdom er en mere snigende tilstand, der skyldes påvirkning af blodkarrene i nethinden. Har man haft diabetes i mange år, er det normalt med milde forandringer på nethinderne. Opdages diabetiske nethindeforandringer tidligt, vil det ofte kunne undgås at synet bliver påvirket ved enten at bedre blodsukkerreguleringen eller behandle øjnene med laser eller medicin.

Jeg har diabetes – Hvornår skal jeg til øjenlæge?

Har du diabetes anbefales det at få øjnene efterset jævnligt ved øjenlægen. Vi kalder det screening for diabetiske nethindeforandringer. Hensigten er, at vi gerne vil opdage behandlingskrævende forandringer i tidligt stadium, inden der kommer synsskade. Sagt med andre ord, så vil vi opdage eventuel øjensygdom, før du selv gør det.

Det er individuelt, hvor tit øjnene skal undersøges, men er der meget få forandringer eller slet ingen, går der ofte to år mellem screeningsundersøgelserne.

Oplever du nedsat syn, skal der bestilles tid til en normal øjenundersøgelse.

Læs mere om “diabetisk øjensygdom” hos Øjenforningen. Du finder artiklen ved at trykke her.


AMD (Aldersbetinget Macula Degeneration):

AMD kaldes også “forkalkninger i øjnene”. Der er ikke tale om kalk, men der er ofte hvide pletter, som kan ses på et foto af nethinden. Hos alle ældre opstår der større eller mindre forandringer på nethinden som følge af, at nogle af synscellerne går til grunde. Der er heldigvis en betydelig reservekapacitet, så der skal en del forandringer til, før det for alvor påvirker synet. 

Flere i min familie har fået konstateret forkalkninger i øjnene, skal jeg undersøges?

Føler du at synet er godt på begge øjne, er der ikke behov for undersøgelse ved øjenlægen. Når du vurderer dit syn, skal det altid være med en passende brille. Oplever du nedsat syn på ét øje anbefales undersøgelse ved øjenlægen. Nedsat syn kan fx være vanskelighed ved at skelne små bogstaver eller ansigter.

Jeg ser godt med briller på, men optikeren har fundet forandringer på mine nethinder.

Hos alle opstår der mindre forandringer på øjnenes nethinder med årene. Det er helt normalt, og er synet godt, er der ikke behov for at få øjnene undersøgt regelmæssigt ved hverken optiker eller øjenlæge. Har du særlige risikofaktorer for øjensygdom, kan du bestille tid ved øjenlægen.

Vælger du nethindeundersøgelse ved optikeren, skal du ikke blive nervøs, hvis der konstateres lidt aldersforandringer. Ofte er det helt uden betydning, og det anbefales ikke at lade optikeren undersøge dine øjne ved mistanke om øjensygdom.

Læs mere om AMD hos Øjenforeningen – du kan finde artiklen ved at trykke her.

Se under patientvejledninger og find “AMD”.


Mistanke om øjensygdom:

Mit syn er pludseligt nedsat på det ene øje, hvad skal jeg gøre?

Oplever du, at synes i løbet af timer eller dage pludseligt bliver dårligt skal du ringe til øjenlægen. Har du allerede AMD, kan det skyldes en forværring der måske kan behandles. Andre årsager kan være blodpropper, nethindeløsning og blødninger fx ved diabetes.

Hvad sker der hos øjenlægen?

Er der mistanke om synsnedsættelse vil du få foretaget flere undersøgelser hos øjenlægen. 

Du får målt synsstyrken og dine briller, og der bliver lavet fotos og et scanningsbillede af nethinden i begge øjne. Du får dråber i øjnene, der udvider pupillerne, så synet vil være sløret et par timer, hvor du ikke kan køre bil.

Øjenlægen undersøger dine øjne, og vurderer om du fejler noget, der kan behandles.

Hvordan behandles nethindesygdomme?

Mange nethindesygdomme kan ikke behandles så synet bliver lige så godt som tidligere. Er der først ødelagt en betydelig del af synscellerne, vil synet til en vis grad være permanent nedsat.

Er der tale om blødninger og hævelser i nethinden, vil det ofte kræve henvisning til øjenafdelingen på sygehuset, der kan behandle med indsprøjtning af medicin, laserbehandling eller operation.