Grå stær

Hvad er grå stær ?

Hvis dit øjes linse blive uklar, lider du af øjensygdommen grå stær (katarakt). Symptomerne er typisk tågesyn, blænding og tiltagende nærsynethed. Langt de fleste der får grå stær, får det pga. af aldersforandringer i øjet, og sygdommen viser sig oftest i aldersgrupper over 60 år. Grå stær kan forekomme som en komplikation i forbindelse med andre øjensygdomme, og i sjældne tilfælde kan sygdommen være medfødt. 

Hvordan behandler man katarakt ? 

Den eneste mulighed vi har for at behandle grå stær er at fjerne den uklare linse ved en operation. Operationen er smertefri og tager ganske kort tid, typisk 15-20 min. Under operationen fjernes den uklare linse med ultralyd. Dette gøres gennem et lille snit på ca. 2 millimeter, og når den uklare linse er fjernet, indsættes der en ny og kunstig linse i øjet.

Allerede dagen efter operationen vil mange kunne opleve en synsforbedring. Denne type operation foretages der mange af hvert eneste år i Danmark, og over 50.000 danske øjne får det markant bedre hvert eneste år som følge af behandlingen for grå stær.

Forebyggelse af grå stær

Der findes ikke nogen egentlig forebyggelsesmetode for grå stær. Man kan dog minimere risikoen, hvis man sørger for at forebygge og følge behandlingen af evt. andre øjensygdomme. Diabetes øger også udviklingen af grå stær, så hvis man kan forhindre udviklingen af diabetes eller sørge for god behandling, kan risikoen for grå stær minimeres.

Grå stær operationer – med fuld dækning fra det offentlige

Øjenklinikken Valdemarsgade har aftale med sygesikringen om at udføre operationer for grå stær uden, at du selv skal betale. Forundersøgelse, operation og kontrol udføres altid af øjenlægen.

 Selve operationen tager ca. 20 min og de fleste oplever meget få gener efter operationen.

Skal man opereres pga. grå stær er det helt oplagt at overveje, om ikke det kan være en fordel at slippe af med brillerne, når man alligevel skal opereres. Se afsnit om alderssyn.