Grøn stær

Hvad er Grøn stær ?

Grøn stær er en kronisk lidelse og den medicinske betegnelse er Glaukom. Glaukom kan påvirke synet på sådan en måde at synsfeltet formindskes – det der kan udvikle sig til tunnelsyn. Desuden kan grøn stær reducere synsskarpheden.

Man kan opleve to forskellige typer grøn stær. Den ene er akut og den anden er kronisk og langsomt udviklende. Lider man af akut glaukom, forværres dit syn så hurtigt, at du tydeligt vil bemærke dårligt syn og ofte også smerter. Ved den kroniske type udvikles sygdommen langsomt og synsfeltet bliver gradvist men langsomt bliver mindre. Kronisk grøn stær opdages derfor ofte sent i forløbet. 
Der findes også medfødt grøn stær og særlige varianter af grøn stær kan udvikles hos yngre personer.

Såvel akut- som kronisk grøn stær er forbundet med en forhøjelse af øjets væsketryk i større eller mindre grad. Når væsketrykket i øjet bliver for højt, kan synsnerven blive beskadiget, så synet bliver dårligere. Nogle mennesker udvikler grøn stær selv om øjentrykket er forholdsvis lavt. Et øjentryk indenfor normalværdien, er altså ikke en garanti mod grøn stær.

Hvordan behandler man glaukom ?

Grøn stær behandles ved enten at sænke produktionen af øjenvæske eller alternativt ved at forøge væskens afløb fra øjet. For det meste anvendes medicinsk behandling med øjendråber der sænker øjentrykket, men der kan også behandles med laser og i alvorlige tilfælde operation.

Et godt alternativ til øjendråber er en SLT laserbehandling. Denne smertefrie behandling tager 10 min., og kan anvendes som erstatning for eller som supplement til dråbebehandling. Kun i yderst sjældne tilfælde kan en tryksænkende operation være eneste mulighed for at reducere trykket og redde synet.

Forebyggelse af grøn stær

Du har en øget risiko for at få grøn stær hvis dine nære slægtninge har haft sygdommen. Det gælder søskende og forældre. Hvis det er tilfældet bør du blive undersøgt regelmæssigt fra du er ca. 45 år.

I Danmark regner man med at mellem 30.000 og 50.000 mennesker lider af sygdommen, og heraf er det kun ca. 50% det har fået stillet en egentlig diagnose.

Der er vores anbefaling, at du får kontrolleret dine øjne hos øjenlægen hvis du har grøn stær i den nærmeste familie.