Børn og øjne

​Hvordan ved jeg om mit barn skal til øjenlæge?

Børns øjne og syn udvikles i løbet af de første leveår, og bliver regelmæssigt kontrolleret af sundhedsplejerske og din egen læge.

Ved børneundersøgelserne undersøges øjnene, og synet måles på et øje ad gangen.

Hvis du har mistanke om problemer med synet, eller er der noget, du synes er underligt ved dit barns øjne, er det ofte bedst at tale med din egen læge om bekymringen.

Du kan læse om “Mit barns øje” hos Øjenforeningen – tryk her for at læse aritklen.

Hvordan opdager jeg hvis mit barn ser dårligt?

Det korte svar er: “Det gør du ikke!”.

Nedsat syn giver meget sjældent symptomer hos børn. Er der bare et nogenlunde godt syn på ét øje, udvikles og trives barnet helt normalt.

Med andre ord, kan der godt være nedsat syn på det ene øje, uden at det giver symptomer eller problemer.

Skal synsfunktionen undersøges, er det derfor vigtigt at undersøge øjnene et ad gangen, hvilket gøres ved 3 og 4 års børneundersøgelserne ved egen læge. Konstateres der nedsat syn eller skelen, henviser lægen til øjenlæge.

Jeg tror mit barn skeler. Er det normalt?

Små børn kan godt se ud som om de skeler, uden rigtig at skele. Der er bred næseryg, hudfolder ved næsen, og det kan være svært at vurdere hvad barnet fokuserer på. Derfor kan der se ud til at være mere “hvidt” i det ene øje end det andet.

Skeler barnet rigtigt peger pupillerne i hver sin retning.

Rigtig skelen er ikke normalt, og opdager du skelen, når barnet er over 1 år, skal I til læge eller øjenlæge.

Hvad sker der ved øjenlægen?

Øjenlægen vil lave en synsprøve ligesom ved din egen læge, og vil også lave nogle målinger af øjnene. Er der mistanke om behov for briller eller en nærmere undersøgelse af øjnene, vil der ofte gives pupiludvidende øjendråbe. For det meste aftales en ny tid til øjendrypningen, og man skal regne med, at synet er sløret i mange timer bagefter. Medbring solbriller.

Vi har erfaring for, at barnet får den bedste oplevelse, hvis det følges at kun én forælder.

Behandling

Konstateres der skelen eller nedsat syn på det eller begge øjne, vil det ofte betyde behandlinger med briller.

Er der stadig nedsat syn trods briller eller uden at der er behov for briller har barnet et dovent øje. Et dovent øje (amblyopi) betyder at hjernen mangler at  lære at bruge synet fra det dovne øje. For at træne synet skal der suppleres med klapbehandling, hvor det gode øje dækkes af et øjenplaster for at træne det dovne øje. Med en tidlig indsats kan synet som regel trænes til normalt eller næsten normalt syn forudsat barnet ikke er over 8-10 år. Klapbehandlingen fortsættes i måneder til år, men trappes ned, når synet er stabilt.

Er der nedsat syn eller behov for briller er der behov for regelmæssige kontrolbesøg ved øjenlægen.

Børnebriller

Øjenlægen skriver en brillerecept med den styrke brillerne skal have, og husk: det er er øjenlægen og forældrene, der bestemmer om man har behov for briller eller ikke.

Brillerecepten tages med til optikeren, hvor det gælder om at finde et brillestel, der sidder godt. Brillerne skal sidde så godt, at barnet kan slå kolbøtter uden at de falder af.

Med det første par briller er der en  tilvænningsperiode, men det anbefales at bruge brillerne hele tiden. Dyrker man sport, og kan se godt nok uden briller, kan de fleste undlade brillen under aktiviteten.

Kontaktlinser

Kontaktlinser kan i nogle tilfælde anvendes som et supplement til brillerne. Det kan være hensigtsmæssigt ved fx kontaktsport. Det forudsætter dog, at det er forældre der styrer hvornår linserne må bruges og ikke skal sættes i. Samtidig kræver det meget god hygiejne at håndtere kontaktlinser, og er øjnene røde og irriterede, må linserne ikke bruges.